HALALAN: The UP Diliman USC Elections

The University Student Council Elections or presently known as the HalalanUPD is the selection of leaders of elective positions in the University Student Council. 

The elections aims to uphold the autonomous, democratic and representative character of the University Student Council. 

The elections are headed by the University Student Electoral Board (USEB) composed of the Vice Chancellor for Student Affairs Jerwin F. Agpaoa as Ex-Officio Chairperson, two faculty members and two student members. 

Since HalalanUPD2015, the USEB has been campaigning for an honest, impartial and efficient elections.  During the previous HalalanUPD, the USEB included transparency and accountability of political parties on the subject of election spending in their fight for a clean and honest elections.

Click here to view the Revised University of the Philippines Diliman Student Election Code

 

 

Kung paano pinangangasiwaan ang taunang USC Elections:


1. Tungkulin ng University Student Council (USC)

Kasama ang USC (na karaniwang kinakatawan ng Tagapangulo) sa mga paunang pulong para sa paghahanda ng Halalan. Kasama dito ang pagno-nomina ng mga pangalan para sa bubuo ng Electoral Board at Electoral Tribunal ng eleksyon, ang iskedyul nito at ang guguling badyet sa pagpapatakbo nito.

Tungkulin ng Tagapangulo na maging obhektibo at imparsyal sa buong proseso ng eleksyon mula sa pagsusumite ng mga nominadong pangalan para sa USEB at USET hanggang sa panahon ng pangngampanya.

2. Tungkol sa University Student Electoral Board (USEB)
Pinangangasiwaan ng USEB ang buong proseso ng UPD USC Elections para sa mga posisyon sa lebel ng University Student Council. Kasama dito ang posisyon ng Tagapangulo (Chairperson), Pangalawang Tagapangulo (Vice-Chairperson), mga Konsehal (Councilors) at mga Kinatawan ng Kolehiyo (College Representatives). Ang mga katulad na posisyon sa lebel ng Kolehiyo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kani-kanilang College Student Electoral Board (CSEB).

May limang (5) tao na bumubuo sa USEB. Ex-officio na Tagapangulo ng Lupon ang Bise-Chanselor para sa Usaping Pangmag-aaral. Kasama niya sa Lupon ang apat (4) pang miyembro: dalawang (2) guro at dalawang (2) estudyante, na opisyal na hinihirang ng Chanselor at pinili mula sa listahan ng mga nominado o inendorsong pangalan ng USC.

3. Tungkol sa University Student Electoral Tribunal (USET)
Pinangangasiwaan ng USET ang pagdinig sa mga kaso ng reklamo pagkatapos ng paghirang sa mga nanalong kandidato sa eleksyon para sa lebel ng University Student Council. Ang pagdinig ng kaso para naman sa lebel ng Kolehiyo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kani-kanilang College Student Electoral Tribunal (CSET).

May tatlong (3) tao na bumubuo sa USET na pawang mga guro. Pumipili sila ng Tagapangulo mula sa kanilang pangkat. Opisyal rin silang hinihirang ng Chanselor para sa kanilang gawain at pinili mula rin sa listahan ng mga nominado o inendorsong pangalan ng USC.

4. Sanggunian para sa mga usapin sa University Student Council Elections
Mula sa pinakahuling aprubadong Revised University of the Philippines Diliman Student Election Code sumasangguni ang USEB at USET para sa kanilang mga pagpapasya. May ganito ring kodigo ang mga Kolehiyo na sumasaklaw naman sa mga usapin sa lebel ng kani-kanilang Kolehiyo.

5. Tungkol sa gampanin ng Office of Student Activities (OSA) bilang Secretariat
Opisyal na itinatalaga ng Chanselor, sa rekomendasyon ng Bise-Tsanselor para sa Usaping Pangmag-aaral, ang OSA para magsilbing Secretariat ng USEB at USET para sa mga proseso bago, habang at pagkatapos ng eleksyon. Pinangangasiwaan ng OSA ang pakikipag-ugnayan sa mga opisina, mga komunikasyon, at iba pang paghahanda at gawain sa pagpapatakbo ng USC Elections batay sa tagubilin ng USEB.

6. Tungkol sa Halalan software program
Ang software program na “Halalan” ay isang open-source program na dating proyekto ng UP Programming Guild (UnPLUG) at ibinigay nang buo at libre sa Unibersidad noong 2007. Sinimulan itong gamitin para sa College of Engineering Elections noong 2007 at itinalaga namang gamitin para sa USC Elections simula noong 2009.

7. Tungkol sa Halalan/OSA technical volunteers
Dahil sa lawak ng taunang eleksyon, kumukuha ang OSA ng student volunteers upang tumulong dito. Kadalasang iniimbitahan ang mga DOST scholar para sa gawaing ito bagama’t nagpapatawag at binubuksan ng opisina ito para sa lahat ng di-gradwadong estudyanteng interesado. Gaya ng pagpili sa bubuo ng mga miyembro ng USEB at USET, pangunahing kailanganin sa mga volunteer ang pagiging non-partisan upang masiguro ang katapatan ng eleksyon.

Primaryang gawain ng mga volunteer ang pagtulong sa maayos na pagpapatakbo ng eleksyon na may kaugnayan sa teknikal na aspeto nito. Nagtatalaga ng kahit isa sa bawat presinto ang OSA sa araw ng halalan.

8. Mga Opisyal na Partner Organization
Bunsod ng hangaring masiguro ang maksimum na partisipasyon ng mga estudyante sa botohan, nagpapatawag ang USEB ng mga volunteer na student organization upang makatuwang sa pagpapakalat ng impormasyon at pag-engganyo sa kanilang kapwa mag-aaral na bumoto sa pamamagitan ng iba’t ibang proyekto o aktibidad. Gaya ng technical volunteers, pangunahing kailanganin sa student organization ang pagiging non-partisan ng organisasyon. Ang mga napiling organisasyon ay itinatalagang official partner ng Halalan at isinasama sa mga impormasyon at publisidad tungkol dito.

The Affirmation and Turnover Ceremonies of the University Student Council AY 2019-20
This event was lead by Dr. Michael L. Tan, Chancellor of the University of the Philippines Diliman. The symbolic turnover of responsibility to the incoming USC Chairperson, Sean Angelo Thakur, was headed by the outgoing USC Chairperson, Kisha Marielle Beringuela. The event was held last 25 June 2019 at the Balay Kalinaw Conference Hall.

Roster of USC Chairperson
2019 - 20 Sean Angelo Thakur
2018 - 19 Kisha Marielle Beringuela
2018 - 19 Jose Rafael Toribio 2017 - 18 Benjie Aquino
2016 - 17 Bryle Leano 2015 - 16 JP Delas Nieves 2014 - 15 Arjay Mercado 2013 - 14 Anna Alexandra Castro 2012 - 13 Gabriel “Heart” Diño 2011 - 12 Jemimah Grace Garcia 2010 - 11 Rainier Astin R. Sindayen 2009 - 10 Titus CK Tan 2008 - 09 Herminio Bagro III 2007 - 08 Shahana Abdulwahid E. 2006 - 07 Juan Paolo Alfonso 2005 - 06 Marco Dominic De los Reyes 2004 - 05 Kristian R. Ablan 2003 - 04 J. Paul Manzanilla 2002 - 03 Rommel A. Romato 2001 - 02 Nova Z. Navo 2000 - 01 Raymond Palatino 1999 - 2000 Ma. Cielo D. Magno 1998 - 99 Giancarlo Sambalido 1997 - 98 Percival V. Cendaña 1996 - 97 Ibarra Gutierrez 1995 - 96 Oliver San Antonio 1994 - 95 Paul Roderick Ismael 1993 - 94 Teddy Rigoroso 1992 - 93 Rhoneil Fajardo 1991 - 92 Angelo A. Jimenez 1990 - 91 Rex Varona 1989 - 90 Amante Jimenez, Jr. 1988 - 89 Gonzalo Bongolan 1987 - 88 David Celdran 1986 - 87 Francis Pangilinan 1985 - 86 Jose Luis Martin Gascon 1984 - 85 Maria Lourdes Almazan 1983 - 84 Leandro Alejandro 1982 - 83 Jesse John Gimenez 1981 - 82 Jose Fernando Alcantara 1980 - 81 Maria Lourdes C. Mangahas 1972 Jaime G. Tan 1971 - 72 Manuel L. Ortega 1970 - 71 Ericson M. Baculinao 1969 - 70 Fernando Barican 1968 - 69 Antonio Pastelero 1967 - 68 Delfin Lazaro 1966 - 67 Enrique Voltaire Garcia II 1965 - 66 Tristan A. Catindig 1964 - 65 Benjamin N. Muego 1963 - 64 Leonardo A. Quisumbing 1962-63 Eric O. de Guia 1961-62 Enrique Voltaire Garcia II 1956-57 Fernando A. Lagua 1955-56 Fernando C. Campos 1954-55 Elias B. Lopez 1953-54 Jose Palanca, Jr. 1952-53 Rafael M. Salas 1951-52 Marcelo B. Fernan 1950-51 Teodoro Padilla 1949-50 Antonio M. Meer 1948-49 Emilio Espinosa, Jr. 1947-48 Delfin Villanueva 1946-47 Troadio T. Quiazon, Jr. 1944 Troadio T. Quiazon, Jr. 1943 Quintin Gomez 1941-42 Antonio Azores 1940-41 Hermogenes Concepcion, Jr. 1939-40 Florante Roque 1939-40 Florante Roque 1937-38 Roberto S. Benedicto 1936-37 S. Angeles 1935-36 1. Potenciano Ilusorio 2. Jose B. Laurel, Jr. 1934-35 Avelino Pascual 1933-34 1. Ramon Enriquez 2. Alberto Leynes 1932-33 Wenceslao Q. Vinzons 1931-32 Manuel Sevilla 1930-31 Enrique J. Corpus 1929-30 Gregorio Lantin 1928-29 Lorenzo Sumulong 1927-28 Ramon Nolasco 1926-27 Juan Chuidian 1925-26 Eduardo R. Alvarado

 

Org. Announcements


Systemic violence remains rampant throughout the world today. All around the world, and most especially in third world countries like the Philippines, such violence persist due to prevailing power structures, and as such lingers at the core of class struggle. These infographics, which tackle such forms of violence like extra-judicial killings, domestic violence, human trafficking, and labor oppression, set the backgrounds and reflect the figures from which we draw the realities. These are all manifestations of how the Philippines, along with other developing countries, should take strides into putting into place legal and structural protections to, at least, inhibit, and at most, eradicate these forms of violence.
At the centre of such discussions is what a particular country’s government is doing in order to combat such atrocities. As its constituents, we look to the state to draft, enact, and enforce public policies for the protection of its peoples. As these graphics would show, there are indeed laws and policies in place. However, over time, such laws begin to be ineffective, leaving out nuances which come with the changing time. That, or as laws improve over time, figures would somehow dip, yet slowly creep back up as the law suits into adjustment. One example is our existing policies against domestic violence. While we reaped victories in the improvement of the law by means of, say, recognizing economic abuses in the Republic Act 9262 in 2004, or in the enactment of the Magna Carta for Women in 2009, progress by numbers were disappointingly short-lived. Reports of domestic abuse in the period following these developments decreased, but slowly increased back as time went on.
Such trends do not speak of the whole picture, only what is reported and so is reflected in numbers, but what it implies is that, while the first line of defense remains legal, such problems persist because it is, as the Philippine Commission on Women states, a “pervasive social problem”.
Indeed, while the law will always be upheld and enforced at every possible juncture, it only helps those who seek its deliverance, those who report their cases. Unfortunately, in more times than the state would want to hope, affected parties don’t report anymore. This may be due to various reasons, but all boiling down on prevailing power structures. Women don’t report their sexual abusers, in fear of the latter fighting back, even if it’s their own husbands, or their own family members. Labor groups are discouraged, even barred from unionizing which should abet their struggle for better workers’ rights, in fear of getting axed from their jobs. People accused, albeit how mildly or imprecisely, of patronizing drugs would rather turn themselves in, in fear that, should they remain on that list longer, they would perish as the war on drugs rolls on its dirty path.
And certainly many more in shrouds, which aren’t to say that any figure drawn and tallied from formal reports should be interpreted as false or inaccurate, but they also shouldn’t be taken on face value, without at least seeing the bigger picture: knowing all factors involved, legal and otherwise. Ultimately, these
graphics still, at their best capacity, reflect the reality in our countrymen, mostly the impoverished, live in. Thus, the steps we take in ensuring that these are eliminated in time are crucial, because they are steps which largely involve us, actors of change, going out of our comforts to immerse in the basic masses. We are expected to see how the law trickles down to the poorest of the poor, and, along the way, it passes through the hands of people in power. This is why all counts of violence are deemed state sanctioned. This is how the truth behind the numbers and statistics are kept.
This is in part saying that militancy is key in enacting change. These infographics help us in our immersion in that it manifests what the law includes, and what it neglects, or how and to whom it is both partial and impartial. Change is enacted both within the doors of the legislators, and under the roof of the most impoverished farmers, workers, wives, children, women, citizen. It is both here and there: here, within the academe where inferences are formed out of historical bases, and there where empathy is cultivated out of living and struggling alongside the basic masses. Once the connection is drawn, it is up to us now, the decisive self, to synthesize, to act, and to struggle, consistently and even endlessly, with these people for the change we seek.
Resource:
“Violence Against Women (VAW)”. Philippine Commission on Women, 2010. Accessed 05 March 2018.

The UP Diliman Gender Office cordially invites you to the UP Diliman Women’s Month 2019 this whole month of March. Below is theme of this year’s celebration:

Nagkakaisang UP laban sa lahat

ng anyo ng karahasan at

pang-aapi sa kababaihan.

 Pagyurak ay wakasan,

Irespeto ang kababaihan!

 Kababaihan, ipaglaban ang bayan!

Bayan, ipaglaban ang kababaihan!

We invite everyone to the UP Diliman International Women’s Day program on March 8 (Friday) at Quezon Hall. Attached is the Memorandum from the Office of the Chancellor inviting and enjoining all UP Diliman faculty, staff, REPS and students to participate in this activity on official time.

We also invite everyone to participate in the activities and events led by the colleges and units within UP Diliman, which are detailed in the official UP Diliman Women's Month 2019 Calendar of Activities collectively created by the GAD Committees of various colleges, units, and offices in UP Diliman.

Finally, we encourage all colleges and units to print and display our official tarp (tarp design enclosed) in support of and solidarity with UP Diliman Women’s Month 2019.

Thank you very much and we look forward to your positive response and support.  For details and inquiries, kindly contact the UP Diliman Gender Office at local 2467 or visit the UP Diliman Gender Office Facebook Page.

Respectfully,

Sgd.

NANCY KIMUELL-GABRIEL, Ph.D.

Coordinator

 Org. ActivitiesMga Karapatan bilang Rehistradong Organisasyon:

 1. gamitin o ikabit ang pangalan ng Unibersidad sa pangalan ng organisasyon;
 2. magsagawa ng mga aktibidad;
 3. hingin ang pagpapatibay ng opisina para sa mga kahilingan kaugnay ng pagsasagawa ng aktibidad;
 4. humiling na gumamit ng lugar o pasilidad ng Unibersidad;
 5. mag-apply para sa mga gawad,
 6. mag-apply para sa tambayan;
 7. maging katuwang ng alinmang yunit ng UP sa mga proyekto o gawain; at
 8. lumahok sa mga aktibidad na pinangungunahan ng mga opisina ng UP

Tungkol sa mga Gawain sa loob ng taon:

 • Bilang rehistradong organisasyon sa antas ng Unibersidad, may mga inaasahan mula sa inyong organisasyon. Kinakailangang ipakita na aktibo at holistiko ang gawain ng organisasyon (bilang kaiba sa mga naka-base sa Kolehiyo). Maaaring makita ito sa pagsasagawa ng mga gawain sa apat na kategorya: Academic, Advocacy, Extension Service, Capacity-building.
 • Gumawa ng mga aktibidad na nagbibigay kapangyarihan sa mga naapi at nangangailangan imbes na mga panandaliang pagtulong na nanghihikayat ng patuloy na pamamalimos, e.g. pagpapakain sa mga lumalaboy na bata sa loob ng campus. Iwasan rin na buksan sa peligro ang mga tao at pasilidad ng Unibersidad. May mga mas angkop na paraan upang makatulong sa mga nangangailangan na mas epektibo at pangmatagalan.
 • Itala ang lahat ng gawain ng organisasyon sa pamamagitan ng AAF. Makakatulong ito para sa dokumentasyon ng mga nagawa at napagtagumpayan ng inyong organisasyon. Katibayan rin ito na aktibong gumagawa ang organisasyon, isang rekisitong tinitingnan para sa renewal.
 • Ipaalam lagi sa tagapayo ang inyong mga gawain sa loob at labas ng campus, at papirmahin siya sa inyong AAF. Hindi tatanggapin ang e-signature.
 • Maaari kayong magdagdag ng tagapayo sa gitna ng taon. Papirmahan lang ang mga idaragdag na tagapayo sa OSA Form A.
 • May karampatang sukat (maksimum) para sa mga poster at tarpaulin:
  • teaser - 8.5 x 11 in.
  • poster – 1 x 1.5 ft.
  • tarpaulin – 1 x 3 yd.
 • May karampatang bilang ng araw para sa pagpoproseso ng mga AAF. Isaalang-alang ito kapag nagpaplano ng mga gawain at nagsusumite ng AAF. Alalahanin na dumadaan pa sa ibang opisina ang inyong AAF kung may iba pa kayong hinihiling maliban sa pagpapaalam ng inyong aktibidad.
 • Isama sa mga plano ng organisasyon ang pagdalo sa mga training at seminar. Dalawang training seminar ang kasama sa rekisitos ng rehistrasyon: Leadership Training at Gender Sensitivity. Kinakailang may dumalong dalawang (2) kinatawan ang organisasyon sa mga ito. Magpapaskil ang OSA ng mga anunsiyo para dito. Maaari rin kayong direktang sumangguni sa USC para sa mga iskedyul ng LTS at sa DGO para naman sa GST.

Iba pang paalala:

 1. Hindi ieendorso ng opisina ang mga gawaing may promosyon ng alkohol, sigarilyo at sex. Tumatangkilik man dito, huwag sumangkot sa pag-normalize nito. Maging mapanuri sa pagkuha ng mga sponsor.
 2. Isang beses lang nagbibigay ng Certificate of Registration, katibayan na mahalaga ito. Tungkulin ninyong ingatan ito.
 3. Mahigpit ang mga parusa para sa mga gawaing may kinalaman sa Fraud at Harm (Persons or Property) na nakasaad sa 2012 Code of Student Conduct of UP Diliman. Mariing ipinapaalala na sakop ng R.A. 11053 o Anti-Hazing Law ang mga gawain ng mga organisasyon.
 4. Nakatakda ang moratorium para sa org activities sa:

Nobyembre 2018 – 1st sem

Mayo 2019 – 2nd sem

Tandaan na pinakatungkulin pa rin ninyo ang pag-aaral kung kaya’t huwag magplano ng mga malakihang aktibidad sa panahon ng paghahanda para sa pinal na eksam.  Maaaring magsagawa muli ng mga aktibidad pagkatapos ng huling araw ng pinal na eksam.

Maraming salamat sa inyong pakikiisa.

Attachments:

Requirements (vary) according to specific request:

 • Letter for the Vice Chancellor for Student Affairs regarding the Proposed program and full description of the activity and different requests (required for all activity);
 • Letter of Consent from (new) adviser;
  Letter to the Vice Chancellor for Community Affairs requesting for any type of selling and MOA with the different partners, co-partners or concessionaires.;
 • Application form for use of UP trademarks and logo, and printed picture of sample merchandise w/ logo;
 • Application form for use of university facilities and posting of tarpaulins, and sample tarpaulin with dimensions;
 • Letter of request to the Vice Chancellor for Community Affairs when activity includes trucks or bus entry to the University. This should include the plate numbers and description of the specific trucks and buses;
 • List of applicants and Undertaking that the initiation rites and inductions comply with University rules and regulations. ;
 • Application form for request of grant from OICA;
 • Sample of poster to be posted;
 • College Venue reservation form;
 • Letter of Request to the Director of UPDP for police assistance; and/ or
 • Letter of Request to the Dean for use of College Facility.

On-Line UPD TM Semi-Commercial License Request

Under Construction!

We will be posting UPDATES soon!

 
Guide to Student Organized Activities

 

Other reminders:
 • Requests for activities are allowed after the organization has been duly registered for the Academic Year.
 • Moratorium of activities is two weeks before final exams.
 • The activity approval form is available at the OSA website.
 • The Certificate of Registration is given only once. It is your responsibility to keep it in safe place.
 • The accomplished activity approval form is a requirement for the stamping of teasers and posters of all student org activities.
 • The schedule for stamping of teasers and posters is 9:00am – 4:00pm only.
 • The promotion of alcoholic beverages, cigarettes and harmful drugs in your activities are not allowed. Please be more selective in your choice of sponsors.

Reiteration from: 17 June 2003 Guidelines Prof. Ma. Theresa M. Jazmines Vice Chancellor for Student Affairs Updated AY 2015-16

Procedure
 1. Properly fill out the activity request form (AAF) with the required information and description of the activity. Please note that the Project Head's name appearing in the form shall be the contact person for the approving offices and will be contacted if there are clarifications regarding the activity.
 2. It is required that the AAF be duly approved and signed by the adviser before submission to OSA. Electronic signatures of the adviser will not be honored. In the event that the adviser is not available, the organization may look for an additional faculty adviser provided that the new faculty adviser shall agree to the duties and responsibilities expected of him/her. The org must submit to OSA an accomplished form of the “Letter of Consent” from the new faculty adviser.
  • For College-resgistered organizations, the AAF must be approved/ signed by the College Secretary or the Assoc. Dean for Student Affairs or the College OSA Coordinator.
 3. The AAF shall be submitted to OSA for the Coordinator to attest that the requesting organization is duly registered for the Academic year and are entitled to the benefits given to registered organizations.
 4. The AAF shall then be submitted (by OSA) to the Vice Chancellor for Student Affairs (OVCSA) for the approval of the activity and endorsement of the requests.
 5. Upon approval of the VCSA of the activity, the AAF shall be submitted to offices for the approval of the specific requests.
  • Office of the Vice Chancellor for Community Affair (OVCCA) for the use of University facilities and posting of tarpaulins, and, for Brand Sale or any other selling of merchandise within the campus.
  • Technology Transfer and Business Development Office (TTBDO) for use of the UP Logo, trademark etc. Dean of College for use of College facilities.
 6. Visit the AAF Trak site. Type the name of your org and search for your activity. If you know your AAF Trak Number you may use it instead of Org's name. If status is "Available for Pick-up" your AAF is already at the OSA and any officer or member can come to claim.
Frequently Asked Questions

(use ctrl+F to search for your topic)

What is the difference between an ARF and AAF? From 1999 to 2014 the Activity Request Form (ARF) was used by OSA as template for the submission of student org. activities for approval and endorsement. It was later updated in 2014 to Activity Approval Form (AAF). The two forms have almost the same content with minor revisions as needed by the different offices signing the form.
Why are AFFs required? The AAF serves as documentation and permit

for the org's activities. It bears the signature of the faculty adviser which assures the University that the activity headed and initiated by the student organization follows the Mission, Vision and Goals of the University.

Does an organization need to submit an AAF if the event is at Balay Kalinaw or off-campus and no posters were put up for publicity? Yes. All activities should be submitted through the AAF. This serves as documentation for the actual events/ activities by the org for that Academic Year.
What will happen if the org decided to change the date or venue of the activity? The officer-in-charge should bring the approved AAF to OSA to inform and update the AAF Trak regarding the changes in the activity.
What if the org will sell tickets? There are additional forms/ letter to be attached to the AAF upon submission to OSA. The OVCCA must be informed of all types of organized selling conducted inside the campus.
If the org has free food for the participants and members, do we still need to add request for BCO? There is no need to seek permission to distribute free food to participants unless sampling is involved. Also, if concessionaires were employed, a permit must be requested for entry of their vehicles 
Why are food sales not allowed? Food sales are no longer entirely banned but are regulated.

The OVCCA will approve, monitor and collect payments from all dry goods/ food sale activities within the UP Diliman Campus.

Student organizations/ Student Councils are limited to only one (1) request per calendar year. Each should be for a maximum of four (4) days only.

Dry goods/ Food sale will be allowed only for two weeks every month and will run from Tuesday to Friday.

A maximum of three (3) stall/ booths will be allowed per day of request. Concessionaires may set-up a white tent with a maximum size of 10ftx10ft.

The sponsoring student organization shall be responsible for their concessionaires and will also be held accountable for any violations committed during the event.

What are the allowed sizes of posters? The sizes of poster allowed are from 8x11 size to cartolina size only. Any poster smaller than a short bond paper is considered as a flier and is not allowed within academic grounds.
Why is the cut-off for first semester, org activities so early? The moratorium has been the same since 1999. For clarification, all internal activities (GAs, meetings, planning, etc.) are not prohibited. It is only the external events/ activities, e.g. symposia, fun runs, IGPs etc., which the office will not endorse, considering the manpower and efforts the students would need to provide when time should be appropriately given to requirements for end of classes and studying for final exams.

College-based organizations however, may get permission from their respective college heads.

Can you give handouts or print-outs for guidelines and other important memos? Our office provides copies whenever needed, however, we want to be environmentally conscious so we always keep the information on our website and social networking sites complete and updated.
Are the organizations allowed to submit an AAF if we are still not registered during the registration period?

What can we do if we have a scheduled activity during the registration period?

If the date of activity is within the registration dates and if the organization was officially registered from the previous semester, you may submit an AAF for approval and endorsement.
Do we still need to submit an AAF for the tambayan repainting? Yes. You need to submit a letter of request to OSA. Do remember that the tambayans are still the property of the University and any alterations to them must be permitted first. 
What if the organization has a bigger organization off-campus, what are the things we need to do whenever we have events outside with the bigger org? You need to submit a properly accomplished AAF if you are the organizer of the activity/ event.

You need not submit anything if the officers and members are attending as participants.

Are Oriental lanterns, banderitas, flags balloons, etc. allowed? No. Please be conscious in maintaining and taking care of our environment. Oriental lanterns may start a fire on dry grounds and trees. Banderitas and flags contribute to additional trash after the events if not cleaned up. The CMO and OSA do not have any custodial staff who will clean after the events.

Balloons are not very helpful in the preservation of our marine life. There are readily accessible articles even online regarding this problem/pollution.

We hope that you can come up with more innovative ideas which are more environment-friendly.

Will a self defense ACLE be allowed to take place within the UP Grounds? Yes and no. Since the ACLE is a bi-annual activity headed by the University Student Council, seek help and advise from your councilors in charge and submit an AAF to OSA for the endorsement of your activity.
Do we have rules on fireworks display and sky lantern flying? The OVCCA has rules and guidelines in maintaining the academic grounds. Please visit their office or website.
   

Venue reservation

The submission of AAF is the same with pencil booking a venue. No. Submission of the AAF to OSA does not mean that the venues requested shall be automatically pencil booked or approved and given to the requesting organization. As its name implies, the AAF is for the assessment and endorsement of the activity before submission to the office/s granting the permission for the request/s.

For AAFs requesting for Vinzons Hall venue reservations, the time and date shall be blocked in the OSA website upon submission to avoid double booking while waiting for approval. Make sure to check the AAF Trak and the website within the suggested number of working days for approval to make sure that use of venue was granted.

The AAF blocks and ensures the reservation of venue. The organization should take note of official University and College activities which are given priority for the use of venues. The University or College can withdraw approval of the reservation upon receipt of information from higher offices regarding use of venue for University or College activities. Organizations will be informed in advance so as to let them make necessary alternative arrangements.
All venue schedules are available at OSA or at the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs (OVCCA). OSA only schedules requests for Vinzons Hall student activity venues while the OVCCA schedules requests for all other venues within the academic grounds that are not under the jurisdiction of a specific college. All venue requests within a college should be addressed to their respective officer in charge.
Can we reserve a venue even if we are not yet registered as an org? If the date of activity is within the registration dates and if the organization was officially registered from the previous semester, you may reserve a venue.
Can informal events be held in the Acad Oval w/o permits (e.g. mini games)? Are there available security/medical service from UP that orgs can contact to ensure safety of the participants during the event? Is it free? - As long as it is not disruptive to other people and the number of participants is kept to a minimum.

-However, priority shall be given to those who properly reserved for the use of the grounds.

- Security and medical services are available for a nominal fee. The request is included in the forms/ required attachment for the AAF.

My org is currently looking for possible venues within the campus for a fair (food concessionaires, booths, performances, etc.) We'd like to inquire about the rental fees for the Sunken Garden, as well as the first floor of Bahay ng Alumni. We regret to inform you that we cannot answer your inquiry.

The Sunken Garden is under the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. You may contact them at 981-8500 loc. 8600 or 8601.

The Bahay ng Alumni, is under the UP System. You will have to contact them directly or visit their office at the Bahay ng Alumni.

Is UP Town Center an off campus venue? The UP Town Center is currently not under the UP Administration (on lease). It is considered an off-campus venue.
Do we have to pay for photo shoots or filming of teasers for the org? Payment is based on the OVCCA Guidelines on the Use of UP grounds. Submit an AAF so that you may request for discount or waiving of fees for small and/or internal org events.

Photo shoots and filming for ads and partnership with outside companies will be subject to Non-UP Guidelines.

Attachments/ Requirements

The required attachments shall be asked only upon submission of AAF. The list of requirements/ attachments has been made available through the website to allow the officers of the organization to assess their needs according to their plans for their activity. It is possible to attach all requirements upon submission. As much as possible, we try to avoid loose attachments which can be misplaced.
The AAF may be submitted without attachments. The attachments' purpose is not for filing only but to bring clarification and justification to your plan of action. It is read by the Coordinator and the Vice Chancellors to understand the plan and purpose of the event. Sometimes, when the requirements are incomplete, it is hard to endorse an activity especially since the office automatically forwards the AAF to the OVCSA and the OVCCA, therefore placing the AAF to pending or worse, the disapproved folder.
We can submit the AAF without the signature of the faculty adviser. The signature of the faculty adviser plays an important role in the endorsement of the activity. If the current faculty adviser of the organization is not available, the organization should submit to OSA another Letter of Consent of another junior faculty adviser who can assist the current adviser during the different activities of the organization.
   

Submission

Can anybody from the organization sign the AAF as the org's official representative for the activity? The AAF should bear the name, contact details and signature of the officer-in-charge of the activity. All questions regarding the activity shall be directed to the officer-in-charge.
The approval and endorsement of our AAF will only take one (1) day to accomplish. OSA published a matrix of possible working days needed to complete the endorsement for each activity type. The matrix was made according to the usual time it takes before an AAF is “available for pick-up” in the AAF Trak.
An AAF can be submitted weeks prior to the date proposed for the activity. The organization may submit an AAF 2 months prior to proposed date of activity. There are venues in the campus that are filled up as early as 2 months especially during peak seasons.
There is no need to submit an AAF if the activity is off campus. The AAF serves as accomplishment report during the registration. All activities of the organization must be submitted through the AAF to OSA.
Partnership between an officially registered organization and an outside organization or a company or an unregistered org. is allowed. There had been reports that companies and organizations are using partnerships with registered organizations merely to gain access and use the University facilities with discounted fees or for free.

OSA would like to ensure that activities within the academic grounds share the same Mission and Vision that the University aims to give its constituents.

Make sure to attach copy of MOAs upon submission of AAF.

Fraud or making false statements and practicing any deception, in connection with the use of University facilities or use of Intellectual Property of the University is punishable under the 2012 Code of Student Conduct of UP Diliman.

Approved AAF Pick-up

The suggested number of working days is absolute. Since 2014, OSA has been using the AAF Trak to help monitor the AAFs submitted. Due to the increase in number of activities by the student organizations, tracking the papers through logbooks and phone calls every time are no longer efficient. With the use of AAF Trak, OSA can view if the AAFs submitted to the OVCSA are already signed and are possible already in transit. Org, representatives can view if their AAF is “approved”, “disapproved” or is already “available for pick-up”
What are the different status in the AAF Trak? Approved” status may mean that the AAF is currently being submitted to another office or is currently in-transit.

Pending” status may mean that there is a deficient requirement/attachment or is currently being forwarded to another office for an opinion. If pending status remained for more than 3 working days, the officer in charge may visit OSA to follow up on activity.

Disapproved” status may mean that there is a conflict on requested schedule or the officer in charge needs to visit OSA and learn what else can be done for the approval of the activity.

Can the organization submit and collect their AAFs from other offices? For the OSA, OVCSA and OVCCA, submission and collection of AAF by the organization is greatly discouraged. The current system helps the different offices in monitoring and segregating the requests away from other office concerns and vouchers. The organization still submits the AAF for College requests and TTBDO.
   
Should there be questions regarding student org activities is not answered here at the website, please do not hesitate to contact us through the form below.


  Types of Activities

  According to Venue

  • In-campus.

   Activities to be conducted inside the UP Diliman Academic Grounds.
   Any student organization which wishes to conduct an activity inside the University must submit a properly accomplished Activity Request Form (AAF) to OSA following the schedules of submission to ensure availability of signatories and venue.

  • Off- campus.

   Activities to be conducted outside UP Diliman (regions or provinces), including those outside the academic grounds like UP-Ayala Techno Hub, UP Town Center, Brgy. UP campus, other Universities, Mall (near UP Diliman) venue.
   Any organization which will conduct their activity outside the University must submit to OSA a properly accomplished AAF with approval of the adviser of the off-campus venue and confirmation that the adviser/s or his/her designated representative shall be physically present during the event.

  According to Objectives/Purpose:

  • Academic Activities; activities that promote learning, critical thinking appreciation and research development.
   Cultural Events. Exhibits, Plays, etc.
   Symposia, Conferences, workshops, seminars, forums, Educational discussions, tutorials or lectures with academic nature
   Contests, Quiz bee, etc.
   Alternative Classroom Learning Experience (ACLE)
   Newsletters
  • Advocacy and Campaigns; activities that actualizes the core objectives of the org and benefits the welfare of the community.
   Non-IGP Symposia, Conferences, workshops, seminars, tutorials or lectures with non-academic nature.
   Free Film Showing
   Blood-letting/ Drive
   Publicity and Information Dissemination Drives (re. Org. Advocacy)
   Job Fair
   Falsh mobs, mobilizations, etc.
  • Extension Services/ Community Service; activities not related to the original nature of the org but upholds the mission and vision of the University.
   Free Symposia, workshops, seminars, tutorials or lectures; host community members as participants
   Conduct of Educational Discussions, Medical / Dental Missions
  • Organization's Capacity Building Activities; activities that contribute tot he org's growth and development. Symposia, Conferences, workshops, seminars, tutorials or lectures; org. members as participants.
  • Membership Development; Org. Orientation, Recruitment Week, Application Process, Induction, etc. Sports / Health Development. Palaro, Sportsfest, Tournaments etc.
  • Socials; Anniversary Party, Open Tambayan, Grand Pakain, etc. Fundraising. Concerts, film showing, rummage sale, brand sale, merchandise sale, booksale, Bingo, Raffle, etc.

  Let us make this year academically and socially satisfying for all of us.

  Please follow the guidelines to avoid unnecessary expenses and efforts.

  Please visit and read our website for additional information and opportunities for your organizations.

  Continue reading “Org. Activities”

  ANNOUNCEMENTS and NEWS

  CONGRATULATIONS to the following student organizations on being a REGISTERED ORGANIZATION for the Academic Year 2019-20!